ตอนที่10 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหาร

ตอนที่10

ตอนที่10 เลือกมะละกอแก่จัด,เลือกมะม่วงแก่จริง, ล่อมอดออกจากถังข้าวสาร,ปอกผลไม้ไม่ให้ดำ…ทำยังไง , บีบน้ำมะนาวโดยไม่ต้องผ่า

เลือกมะละกอแก่จัด : ใช้หนามแหลมหรือไม้แทงที่ผล มะละกอบนต้น แล้วสังเกตดูว่า ยาง มะละกอไหลช้าหรือเร็ว ถ้าน้ำยางไหช้า มั่นใจได้ว่า นั่นมะละกอแก่กำลังจะสุก แต่ถ้าน้ำยางของผลหยดไหลเร็ว นั่นคือ มะละกออ่อน

Choose old papaya: use spikes or stabbed fruit at the beginning of the papaya, then observe whether the papaya rubber flows slowly or quickly. If the latex is slowly reassuring that the old papaya is ripe But if the latex of the droplet drops quickly, that is the soft papaya

เลือกมะม่วงแก่จริง : ใส่น้ำในกะละมังหรือถังน้ำจนเต็มแล้วนำมะม่วงที่สอยจากต้นลงแช่ – ถ้ามะม่วงลูกไหนลอย แสดงว่ายังแก้ไม่เต็มที่ นำไปบ่มก็ไม่ค่อยหวาน แต่ ถ้าลูกไหนจมลงก้นกะละมังหรือก้นถัง นั้นเป็นมะม่วงแก่จริง นำไปบ่มสุก แล้วจะหวานเจี๊ยบ

Choose the old mango: add water in the enamelware or bucket until full and bring the mango from the beginning to soak – if the mango is floating Shows that it is not fully resolved Curing is not sweet, but if the baby sinks into the bottom of the basin or the bottom of the tank That is the real old mango, then cooked to be sweet and chirp

ปอกผลไม้ไม่ให้ดำ…ทำยังไง : ปอกเปลือกผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง กระท้อน ฯลฯ ออกแล้ว ถ้า ไม่อยากให้มีสีดำคล้ำ ให้นำลงแช่ในน้ำสะอาดที่ผสมเกลือ ไม่เค็มจัด) ผลไม้ของท่าน จะคงสีสันตามธรรมชาติไว้โดยไม่ดำ

Peel the fruit not to black … What to do: Peel the fruit, such as apples, guava, santol, etc., and then leave. If you don’t want to have a dark color. To be soaked in clean water mixed with salt, not salted

บีบน้ำมะนาวโดยไม่ต้องผ่า : ฤดูร้อนที่ไรมะนาวแพงเสมอ หากต้องการใช้น้ำมะนาวเพียงเล็กน้อย จะผ่าทั้งลูกก็น่าเสียดายของแพงๆ ให้ท่านลองทำตามวิธีนี้ดู…ใช้ไม้จิ้ม ฟันสะอาดๆ แทงลึกลงไปในผลมะนาว แล้วบีบเอาน้ำเฉพาะเท่าที่ต้องการ น้ำมะนาวจะไหลออกมาทางไม้จิ้มฟันจากนั้นท่านก็นำมะนาวเก็บในตู้เย็น ไว้ใช้ประกอบอาหารอย่างอื่นได้อีก

Squeeze the lemon juice without having to cut it: the summer is always lime-expensive. If you want to use a little lemon juice Will dissect the whole child, it’s a pity for expensive Let you try this method.

สูตรดองผักให้กรอบ ; ผักดองของท่านจะกรอบน่ากิน เมื่อใส่สารส้มลงในน้ำดองผักด้วย เล็กน้อย

Vegetable pickled recipes to crispy; Your pickles will be crisp and delicious. When adding alum to the vegetable marinade slightly

ขิงดองกับบางเรื่องที่ต้องรู้ : อยากให้ขิงดองสีเหลืองๆ ออกสีชมพู ให้บีบน้ำมะนาวลงคลุก เคล้าให้ทั่ว ก่อนนำไปดองไม่อยากให้เกิดเชื้อราในขวดขิงดอง ก่อนทำการดองให้ลวกขวด ด้วยน้ำร้อน และเก็บขวดดองขิงของท่านในตู้เย็นด้วย

Pickled ginger and some things you need to know: Want to make the yellow pickled ginger out of pink, squeeze the lemon juice to mix thoroughly before pickling, don’t want the fungus in the pickled ginger jar.

ย่างมันเทศให้สุกเร็ว : แช่หัวมันเทศในน้ำร้อนจัดประมาณ 15 นาทีก่อน ค่อยนำขึ้นปิ้ง หรือย่างด้วยไฟไม่แรงนัก มันเทศจะสุกเร็วขึ้น

ตอนที่10

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com