ตอนที่55 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและยาสมุนไพร

ตอนที่55 วิธีหาน้ำสะอาดกินในที่แล้งเปลี่ยวล้าง , เมาคลื่น – เมารถ – เมาเรือ

วิธีหาน้ำสะอาดกินในที่แล้งเปลี่ยวล้าง

จะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็ตามหากคุณเผอิญได้ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่มีน้ำกินท่ามกลางที่แห้งแล้งเวิ้งว้าง ห่างไกลผู้คน วิธีที่จะได้น้ำมาดื่มกินประทังชีวิต ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้…

 1. ขุดหลุมกลางเปลวแดดลึก 80 เซนติเมตร กว้าง ยาว ด้านละ 1 เมตร
 2. หาใบไม้ใบหญ้าสดๆ แถวนั้นมารองก้นหลุมไว้ ให้หนาประมาณ 20 เซนติเมตร
 3. เอาภาชนะรองน้ำตั้งลงกลางหลุม
 4. นำผ้ายางหรือผ้าพลาสติก วางฝาดปิดปากหลุมให้มิดทุกด้าน
 5. ใช้ดินที่ขุดขึ้นมา วางทับขอบผ้ายางโดยรอบให้แน่น (ระวังอย่าให้ผืนพลาสติกตกลงหลุม)
 6. เอาดินหรือก้อนหินขนาดพอเหมาะ วางตรงกลางผืนผ้า ถ่วงผ้าพลาสติกทั้งผืนให้ลาดเอียงลงตรงปากภาชนะกลางหลุม
 7. อดทนนั่งรอ ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง จะมีน้ำใสสะอาดในภาชนะให้ท่านไว้กินไว้ใช้อย่างเพียงพอ

(ถ้าไปหลายคน ให้ขุดหลุมหาน้ำด้วยวิธีนี้หลายๆหลุม)

เมาคลื่น – เมารถ – เมาเรือ

ตอนที่55
 • ไปเที่ยวทะเล นั่งเรือแล้วเมาคลื่น เวียนหัว อาเจียน วิธีแก้…ตักเอาน้ำทะเล (หรือน้ำสะอาดก็ได้) ราดลงบนศรีษะสัก 4-5 ขัน อาการเมาคลื่นหาย
 • เมารถ – เมาเรือ เมื่อมีอาการให้ท่านกินผลไม้เปรี้ยวๆ หรือจิบน้ำมะนาวเปรี้ยวๆ ก็ช่วยได้ เพราะรสเปรี้ยวช่วยทำให้ประสาทตื่นตัว
 • ป้องกันเมารถ-เมาเรือ อย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้…
 • ก่อนขึ้นรถ-ลงเรือ เพื่อเดินทางไกล พยายามเลี่ยงการบริโภคขนมหวาน หรืออาหารมันจัด
 • ก่อนออกเดินทางให้ดื่มน้ำสุกที่เย็นสนิทแล้ว หรือน้ำสะอาดเย็นๆ 1 แก้ว
 • ขณะโดยสารอยู่บนรถ จงเปิดหน้าต่างออกรับลมเย็นๆ ภายนอกบ้าง และทอดสายตามองดูวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางด้วย สำหรับท่านที่โดยสารเรือก็ทำนองเดียวกัน ควรเลือกที่นั่งข้างกราบเรือ เพื่อมีอากาศถ่ายเทดี และอย่าเพ่งมองพื้นน้ำนานๆ ให้มองออกไปไกลๆ ดูทิวทัศน์ไกลๆ เหนือผิวน้ำ

Episode 55 How to find clean water, eat in a dry place, rinse, seasick – drunken car – seasick

How to find clean water, eat in a dry place, wash

It will be for any mechanical reason if you have been in a critical situation. There is no water to eat, amid the barren, far away, people. How to get water to drink, eat, sustain life Follow the steps below …

 1. Dig a hole in the deep sun. 80 cm wide and 1 meter long.
 2. Find fresh grass leaves. Then lining the bottom of the hole to a thickness of about 20 centimeters Laying all the holes to cover the holes.
 3. Use the soil to dig up. Tightly over the edge of the rubber band (Be careful not to let the plastic piece fall into the hole.)
 4. Take the soil or rocks of the right size. Placed in the middle of the fabric Clutter the entire plastic cloth to slope down in the middle of the hole.
 5. Be patient and wait. Within 2 hours, there will be clear water in the container for you to eat enough.

(if going to many people To dig holes for water in this way, many holes)

ตอนที่55 วิธีหาน้ำสะอาดกินในที่แล้งเปลี่ยวล้าง , เมาคลื่น – เมารถ – เมาเรือ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com