ตอนที่9 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหาร

ตอนที่9

ตอนที่9 ป้องกันนมข้นทะลัก ,ป้องกันกาแฟชื้น , เอามดออกจากน้ำตาล ,น้ำมะนาวไม่ขม ,

ป้องกันนมข้นทะลัก : เวลาเจาะกระป๋องนมข้นหวาน ครีมเทียมข้นหวาน (รวมถึงปลา กระป๋องด้วย) มักเกิดแรงดันในกระป๋อง ทำให้นมเยิ้มทะลักออกมาเปรอะ เปื้อน วิธีแก้ ให้ท่านจับกระป๋องนมกระแทกลงพื้นแรง ๆ 2.3 ที่ ก่อนเจาะ จะไร้ปัญหานมทะลัก

Prevent condensed milk: Time to penetrate canned condensed milk. Sweetened creamer (including canned fish) often causes pressure in cans. Causing the milk to spill out and stain the solution

ป้องกันกาแฟชื้น : ใส่น้ำตาลปอนด์ลงในขวดกาแฟ 1-2 ก้อน กาแฟจะไม่ชื้น (ควร เปลี่ยนก้อนน้ำตาลทุกๆ สัปดาห์)

Prevent damp coffee: add 1-2 pounds of sugar in a coffee jar. Coffee cubes are not moist (should change the sugar cube every week).

เอามดออกจากน้ำตาล : จะทำของหวาน แต่มีมดลงไปกินน้ำตาลเต็มไปหมด ทำยังไง…ไม่ยากให้ท่านเทน้ำตาลอัตราส่วนพอดีกับจะใช้ลงในภาชนะสะอาดแล้วเทน้ำ ใส่ มดจะลอยขึ้นให้ตักออก แล้วเอาน้ำตาลไปใส่หม้อของหวาน

Take ants out of sugar: to make desserts, but with ants to eat all the sugar How to do it … is not difficult. Please pour the sugar to the ratio to be used in a clean container and pour water into the ants to float up to scoop out. Then put the sugar into the pot of dessert

น้ำมะนาวไม่ขม : ร้อนๆ เหนื่อยๆ กลับถึงบ้านอยากดื่มน้ำมะนาวเย็นๆ ดับกระหาย ให้สดชื่น แต่ลงมือชงแล้วกลับได้น้ำมะนาวขมๆ ดื่ม เพราะน้ำมันที่ผิวหรือ เปลือกมะนาวเป็นตัวการทำให้น้ำคั้นมะนาวออกรสขม วิธีแก้ให้ทำดังนี้

Lemon juice is not bitter: hot, tired, back home. I want to drink cold lemon juice. Quench your thirst for refreshment, but then brew and return to bitter lemon juice. Drink because of skin oil or The lemon peel is a bitter lemon juice. How to fix it:

เอามะนาวทั้งลูกไปแช่น้ำร้อนเสียก่อน เพื่อชะล้างน้ำมันที่เปลือก มะนาวออก จากนั้นจึงผ่าซีก บีบคั้นเอาน้ำมะนาวใส่ลงแก้ว เติมน้ำตาล ละลายด้วยน้ำร้อน เหยาะเกลือด้วยนิดหน่อย คนให้เข้ากัน เทลงในแก้วอีก ใบที่ใส่น้ำแข็งรอไว้ แล้วดื่ม จะได้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน อร่อยชื่นใจ ของ เครื่องดื่มดับกระหายสุดประหยัด คือ น้ำมะนาว

Take the whole lemon to soak in hot water first To wash the oil from the lemon peel, then cut the hemisphere Squeezing the lemon juice into the glass, adding sugar, dissolving it with hot water Pour a little salt, stir well, pour into the glass again. The leaves that are put on ice, waiting to drink, will get a sour, sweet and delicious taste of the thirst-quenching drink.

ตอนที่9 ป้องกันนมข้นทะลัก ,ป้องกันกาแฟชื้น , เอามดออกจากน้ำตาล ,น้ำมะนาวไม่ขม Part 9 Preventing condensed milk , Prevent moist coffee, remove ants from sugar , Lemon juice is not bitter

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com