ตอนที่24

ตอนที่24 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและของใช้ในครัวเรือน

ตอนที่24 ป้องกันลูกน้ำ , จุดยากันยุง…ไม่ยุ่งยาก , วิธีไล่ต่อ

ป้องกันลูกน้ำ Prevent mosquito larva

• เอาปูนขาวหรือปูนแดง (ที่คุณย่า-คุณยายใช้กินหมาก) ปั้นเป็น ก้อนกลมๆ ใส่ลงโอ่งหรืออ่างน้ำ ก็จะไม่มีลูกน้ำเลย

Remove lime or red cement (Where Grandma-Grandma used to eat betel nut) made into round cubes, put into a jar or a basin Will not have larvae at all

• ใส่สารบอแรกซ์ลงในภาชนะที่มีน้ำขัง สามารถป้องกันลูกน้ำได้ดี เช่นกัน

Put borax into a container with water. Can prevent larvae well as well

จุดยากันยุง…ไม่ยุ่งยาก Mosquito repellent spots … not complicated

ยากันยุงไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งหรือแบบขด ก็ตาม เขาจะผลิตมาให้เนื้อด้านแข็ง นานกว่าจะ จุดไฟติดแต่ละที่ วิธีจุดยากันยุงให้ติดง่ายไม่ยุ่งยาก ให้ท่านหักหรือบิส่วนปลายขดยากันยุงออกสักเล็กน้อย แล้วค่อยจุดยากันยุงจะติดไฟได้ง่าย

Mosquito repellent, whether it is a stick or curl, will produce a solid texture for longer periods of time. How to spot mosquito repellent, easy to install Let you break or bend the mosquito repellent tip slightly And then the mosquito repellent will be easily ignited.

วิธีไล่ต่อ

ถ้าตัวต่อยกโขยงกันมาทำรังในบริเวณบ้านท่านนั้นคือลางร้ายมิใช่ อะไรหรอก มันเสี่ยงที่ท่านและบุตรหลานจะโดนต่อกัดต่อยเข้าสักวัน ดังนั้น เราเจ้าของบ้านมีหน้าที่ต้องไล่มันไปให้พ้นๆ สำหรับวิธีไล่ต่อที่ง่าย และได้ผลดี ผู้รู้แนะนำให้ทำตามนี้…

If the perch is raised in the nest in your home area, it is a bad omen. What is it? The risk is that you and your children will be bitten by a sting for a day. For easy and effective chasing methods

ให้ท่านไปหามดดำหรือมดแดงก็ได้ ตัดเอามายกรัง (สังเกต-รังมดดำลักษณะจะกลมๆ ป้อมๆ คล้ายรังต่อ) ได้มดมาทั้งรังแล้ว รีบเอาไปเคาะ ให้มดแตกรังใกล้ๆ กับรังต่อ เสร็จแล้วให้ท่านรีบหนีไปหลบดูอยู่ไกลๆ จะได้ เห็นภาพการต่อสู้เพื่อป้องกันรังของตัวต่อ กับมดผู้บุกรุก ซึ่งในที่สุดต่อ มักจะพ่ายแพ้และย้ายถิ่นหนีเสมอ (เพราะต่อกัดต่อยมดตัวเล็กๆ ไม่ได้ สะดวก และมดก็แห่กันเข้าไปกินลูกต่อ) หลังปล่อยมดเข้าสู้จนต่อบินหนี หมดแล้ว ท่านค่อยหาทางจัดการกับมดดำหรือมดแดงอีกที่ เพื่อเอาลูกต่อ ในรังมารับประทาน (ฉลาดนะคนเนี้ยะ)

You can go to find black ants or red ants. Cut to lift the nest (Observe – the nest, the black ants look like the nest, like the nest). The ants come to the whole nest and hurry to knock the ants to break the nest near the nest. Fight to protect the nest of the wasp.

With the invaders ants Which eventually continues Always defeated and migrated away (Because it is not easy to bite the small ant sting and the ants flock to eat) after releasing the ants into the air until they fly away, then you will find another way to deal with the black ants or ants. To continue In the nest to eat (Wise, wise person)

ตอนที่24 ป้องกันลูกน้ำ , จุดยากันยุง…ไม่ยุ่งยาก , วิธีไล่ต่อ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com