ตอนที่26

ตอนที่26 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและของใช้ในครัวเรือน

ตอนที่26 สูตรไล่ปลวก , ปะเตาไฟ , ยืดอายุถ่านไฟฉาย

สูตรไล่ปลวก

บ้านไม้หลังงาม เป็นที่หมายปองของปลวกยิ่งนัก เจ้าของบ้านต้อง ระวังกองทัพปลวกบุกรุก ถ้าเห็นรูเห็นรังมันในบริเวณบ้าน ให้ท่านรีบไล่ และป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ โดยเอาเกลือป่นหรือเกลือเม็ดก็ได้ ใส่ลงในรูหรือ รังปลวก ทำดังว่านี้ ถ้าพวกปลวกไม่รีบหนีมันจะตายเกลี้ยงทั้งรัง

Beautiful wooden house It is a great term for termites. The landlord must Watch out for the invading termite army. If you see a hole in the nest Let you hurry And protect them early By removing salt or salt Put into the hole or nest the termite. Do this as if the termites do not hurry to escape.

ปะเตาไฟ

ครัวเรือนใดที่ยังใช้เตาไฟถ่าน-ฟืนอยู่ เวลาเตาแตกร้าว ภูมิปัญญา ชาวบ้านท่านแนะนำวิธีปะเตาไฟง่ายๆ แต่ได้ผลดี ดังนี้

Any household that still uses charcoal-fire stoves At the time of the cracking of the stove, the local wisdom introduced a simple way to cover the fireplace.

หาดินเหนียวมา 1 ส่วน ขี้เถ้าเตาไฟอีก 2 ส่วน ใส่น้ำพอประมาณ แล้วบีบขยำดินเหนียวและขี้เถ้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปโปะหรือปะตรงรอย แตกร้าวของเตา ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง เท่านี้ก็ยืดอายุการใช้งานของเตาไฟไปอีกนานโข

Find clay for 1 part, 2 firewood ash, moderately water Then squeeze the clay crust and ash Then bring to cover or patch on the trace Crack of the stove Let it dry This will extend the life of the fireplace for a long time.

(เกร็ดเสริม : เรื่องขี้เถ้า – ถ้าครัวเรือนท่านใช้ไม้ขีดไฟก่อไฟอยู่ เวลาไม้ขีดไฟ ชื้นจุดติดยาก ให้ท่านเอาไม้ขีดไฟทั้งก้านและกลัก ซุกเข้ากอบขี้เถ้าแห้งๆ สักพัก แล้ว ค่อยนำออกมาจุด จะจุดไฟติดอย่างง่ายดาย)

Extra tips: Ashes – If your household uses matches, fire at the time of the match is difficult. Let you take matches with both the stem and the match. Tucked into the dry ash for a while and then brought out the spot Will ignite easily

ยืดอายุถ่านไฟฉาย

ถ่านไฟฉายใช้ไปนานๆ พลังงานจะหมดลงๆ ถ้าท่านนึกเสียดาย ยัง ยากใช้ประโยชน์จากพลังงานเฮือกสุดท้ายของมันอยู่ ให้นำก้อนถ่านไฟฉายทั้งหมด ไปตากแดดสักครึ่งชั่วโมง แล้วค่อยนำกลับมาใช้อีก ก้อนถ่านก็จะให้พลังงานไฟเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้งานต่อไปได้ระยะหนึ่ง ก่อนจะหมดพลังไฟในที่สุด

Battery operated for a long time Energy will run out. If you regret it, it is still difficult to take advantage of its last dying energy. Bring all the battery packs. Go to the sun for half an hour And then reused again The charcoal will give more energy. Can continue to use for a while Before finally running out of power

ตอนที่26 สูตรไล่ปลวก , ปะเตาไฟ , ยืดอายุถ่านไฟฉาย

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com