ตอนที่48 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและยาสมุนไพร

ตอนที่48 พิสูจน์น้ำผึ้งแท้, น้ำผึ้งแก้เด็กฉี่รดที่นอน

พิสูจน์น้ำผึ้งแท้ Prove genuine honey

ตอนที่48

คนซื้อน้ำผึ้ง ถ้าไม่รู้วิธีพิสูจน์ ตรวจสอบมักจะได้กินแต่น้ำผึ้งปลอม สำหรับวิธีพิสูจน์น้ำผึ้งแท้ ผู้รู้แนะนำ ไว้ดังนี้ รีบหาแก้วใสๆ มา 1 ใบ สูงชงชาเตรียมไว้สักครึ่งแก้ว แล้วตักเอา น้ำผึ่งที่ต้องการจะพิสูจน์ ประมาณ 1ช้อนโต๊ะ เทผสมลงในแก้วน้ำชา คนให้เข้ากันแล้วสังเกต ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ สีน้ำชาจะไม่เปลี่ยน แต่ถ้าน้ำผึ้งปลอม สีน้ำชาในแก้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำทันที

People buy honey If you don’t know how to prove Check often to eat only fake honey. For the method of proving genuine honey, the knowledgeable person recommends as follows: Hurry to find 1 high clear glass of tea, prepare half a cup of tea, then scoop out the desired water to prove about 1 tablespoon. Stir well and observe If it is genuine honey Tea colors will not change. But if fake honey The tea color in the glass will turn black immediately.

(เกร็ดเสริม ; คุณค่าของน้ำผึ่ง…น้ำผึ้งคือราชาแห่งความหวาน เป็นน้ำตาล บริสุทธิ์ที่ฝูงผึ้งรวบรวมจากเกสรดอกไม้หลากหลายชนิด ความหวานของน้ำผึ้งมีคุณประโยชน์มาก ช่วยให้หายจากอาการอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ เข่า แขน ขา แก้ไข้หวัด แก้โรคโลหิตจาง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง…ฯลฯ ท่านสามารถทำเครื่องดื่มน้ำผึ้ง เพื่อ ดื่มเองง่ายๆ โดยชงน้ำผึ้ง 2-3 ช้อนโต๊ะ กับน้ำสุกอุ่นปริมาณพอเหมาะ คนให้ละลาย เข้ากันแล้วดื่มตามต้องการ เครื่องดื่มน้ำผึ้งทำดื่มประจำทุกวันเช้า-เย็นมีผลดีต่อสุขภาพ)

(Extra tips; The value of honey … Honey is the king of sweetness, pure sugar that the bees gather from various pollen types. The sweetness of honey has many benefits. Helps to recover from fatigue, pain on the knee, arms, legs, and flu to cure anemia. Help build red blood cells … etc. You can make honey drinks for your own simple drink by brewing 2-3 tablespoons of honey and the right amount of warm water. Drink honey, drink daily, morning-evening, good for health)

น้ำผึ้งแก้เด็กฉี่รดที่นอน Honey to cure Urine in the mattress Of children

น้ำผึ้งแก้เด็กฉี่รดที่นอน

ลูกหลานชอบนี่รดที่นอน อาจทำให้ท่านต้องเหนื่อย ยกที่นอนไป ซักตากแดด ทำความสะอาด อยากแก้อาการปัสสาวะรดที่นอนบ่อยๆ ของ ลูกเด็กเล็กแดง ให้ท่านหาน้ำผึ้งมาป้อนเขาก่อนเข้านอนวันละ 1 ช้อนชา ขณะป้อนบอกกับเขาเพราะๆ ว่า “ลูกรัก กินน้ำผึ้งแล้วคืนนี้ต้องไม่ฉี่รดที่นอนนะ” ทำตามวิธีนี้ต่อเนื่องสักพักใหญ่ อาการปัสสาวะขณะหลับของ เด็กจะค่อยๆ หายไป

Urine in the mattress Of children this bed May cause you to be tired, raise the mattress to wash, sun-clean, want to cure frequent urination Let him find honey, enter him before going to bed 1 teaspoon a day. While entering, tell him because “I love honey, then tonight must not bed.” Follow this method for a while. Child’s urinary incontinence will gradually disappear.

ตอนที่48 พิสูจน์น้ำผึ้งแท้, น้ำผึ้งแก้เด็กฉี่รดที่นอน

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com