ตอนที่50 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและยาสมุนไพร

ตอนที่50 แก้พิษแมงป่อง, แก้พิษคันตัวบุ้งขน, ตำรับยาเก่า…แก้พิษคางคก

แก้พิษแมงป่อง Scorpion poisoning

ตอนที่50

วิธีที่ 1.ใช้ฝักคูณแห้งฝนกับน้ำเล็กน้อยให้ข้นๆ ทาแผลที่โดนแมงป่องต่อย ครู่เดียวก็หมดพิษหายปวด

Method 1. Pod multiplication to dry and rain with a little water. Apply the wound that was scorpion sting. For a moment, all the toxins are gone

วิธีที่ 2. รีบเอามะขามเปียกขยำกับปูนกินหมากปิดลงตรงปากแผล จะถอนพิษแมงป่องได้ ไม่ปวด ไม่บวม

Method 2. Hurry to take the tamarind with , calcium oxide red the pieces close to the mouth of the wound. To neutralize scorpions without pain, swelling

แก้พิษคันตัวบุ้งขน Solve the toxic substance of the Hariry caterpillar

แก้พิษคันตัวบุ้งขน

ตามพงหญ้ารกเรื้อ สวนป่าหรือสวนหลังบ้าน มักจะมีตัวบุ้งขน หนอนคันที่มีพิษ แฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ใบหญ้า หากท่านหรือบุตรหลานคนใด เผลอไปสัมผัสแมลงมีพิษพวกนี้เข้า พิษของมันอาจทำให้เกิดอาการคัน เป็นผดผื่นตามผิวหนัง หรือบางรายแพ้พิษหนักถึงกับผิวหนังเปื่อยพองก็มี

According to the grass Forest park or backyard Usually have a hairy slug Poisonous worms Lurk in the grass bush If you or any child Accidentally touching these poisonous insects Its venom can cause itching. Is a skin rash Or some people are allergic to toxic, heavy to the skin.

สำหรับวิธีแก้พิษบุ้งขนต่างๆ ให้ท่านเอามะนาวผ่าซีกถูตรงบริเวณที่คันเพราะโดนพิษ แต่ถ้าอาการหนักผิวหนังเปื่อยแล้ว ให้เอาใบต้นบานไม่รู้โรยมาดำกับปูนกินหมาก ผสมน้ำเล็กน้อย แล้วนำตัวยาที่ได้ทาแผลก็จะหายจากอาการในไม่ช้า

For how to cure various slugs Allow you to cut the lime in the area where it is poisoned. But if the skin is heavy To remove the amaranth leaves with black cement and eat the pieces Mix a little water And then bring the wound to be healed soon

ตำรับยาเก่า…แก้พิษคางคก

แก้พิษคางคก

หมอผู้เฒ่าบรรพบุรุษไทย ท่านได้ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอน ดังนี้

คางคกข่วนกาย               พิษร้ายนักหนา

ตัดต้นบอนมา                 เอาโคนเผาไฟ

ข้างปลายน้ำฉี่                 จงจี้ปากแผล

เพียงเท่านี้แล                  แก้พิษหมดไป

ตอนที่50 แก้พิษแมงป่อง, แก้พิษคันตัวบุ้งขน, ตำรับยาเก่า…แก้พิษคางคก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com