ตอนที่18 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและของใช้ในครัวเรือน

ตอนที่18 อุดรอยแตกของไม้ , วิธีเลือกซื้อมีดคมๆ , สูตรลับมีด

อุดรอยแตกของไม้ Crack the wood

สิ่งปลูกสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ประตู หน้าต่าง ตู้เสื้อผ้า ถ้ามีรอยแตกเจ้าของต้องรู้จักซ่อมแซมรักษา เพื่อยืดอายุใช้งานมันออกไป วิธีอุดรอยแตกของเนื้อไม้ที่ประหยัดและได้ผลดีมีดังนี้ ให้ท่านเอาขี้เลื่อยมาปั่นให้ละเอียด แล้วร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ๆ เอาผงฝุ่นขี้ เลื่อยที่ร่อนได้ ไปผสมกับกาวน้ำสำหรับงานไม้ ในสัดส่วนเท่ากัน (ถ้าไม่มี ก็ใช้กาวลาเท็กซ์แทนได้) จากนั้นนำเอาขี้เลื่อยกาวอัดเข้าไปในรู หรือร่อง แตกของเนื้อไม้ให้เต็ม ปล่อยไว้ให้แห้ง หากระดาษทรายมาขัดให้เรียบ เท่า นี้ก็เสร็จ

Buildings or furniture made of wood, whether it be tables, doors, windows, closets. If there are cracks, the owner must know to repair it. To extend the life of it How to reduce the cracking of wood that is economical and effective is as follows. Let you put the sawdust in the blender thoroughly.

Then sifted with a sieve of frequent eyes, and saw the sawdust dust Mixed with water glue for wood In the same proportion (if no, then use latex glue instead) then put the sawdust into the hole or the crack of the wood to fill Let it dry Find a sandpaper to polish and smooth as much as this is done.

วิธีเลือกซื้อมีดคมๆ How to buy sharp knives

ภูมิปัญญาตายายในการเลือกซื้อมีด..อยากได้มีดคมจริงที่ทำจาก เหล็กดี เวลาจะซื้อให้ทดลองเอาคมมีดกรีดเบาๆ ที่เล็บหัวแม่มือดูก่อน ถ้ามีดทำจากเหล็กคุณภาพดี คมฉมัง ทนทาน ท่านว่าคมมีดที่ลองกรีด เล็บ จะลื่นไหลไม่ติดขัด ควรซื้อไว้ใช้งาน แต่ถ้าลองคมดูแล้วปรากฏว่า คมมีดที่กรีดผ่านเล็บนั้นฝืด อย่าซื้อให้เสียเงิน เพราะนั่นเป็นมีดที่ทำจากเหล็กอ่อน ไม่คมกล้าสมราคาคุย

Wisdom of the grandmother in choosing to buy a knife .. would like to have a real sharp knife that is made from fine steel when it is bought to try to sharpen the knife. At the thumb nail before If the knife is made of good quality steel, sharp and durable, he said that the sharp knife that try to sharpen the nails will not flow smoothly.

Should be bought for use But if trying to sharpen it, it appears The sharp knife that cuts through the nail is stiff. Do not buy to lose money. Because that is a knife made of soft steel Not keen.

สูตรลับมีด Knife secret recipe

สูตร 1 เอาขี้เถ้าก้นเตาไฟมาทามีดแล้วลับ มีดจะคมกริบเป็นมันวาว

สูตร 2 บีบน้ำมะนาวลงหินลับมีดเสียก่อนจึงลับ มีดจะคมเร็วขึ้น

สูตร 3 น้ำมันเครื่องเก่าหรือใหม่ก็ได้บนหินลับมีดจากนั้นเอามีด  ลงลับ โดยใช้น้ำมันเครื่องหยอดแทนน้ำเวลาลับ มีดจะคมวาววับอย่างรวดเร็ว

สูตร 4 โรยผงซักฟอกลงหินลับมีดและตัวมีดสักเล็กน้อยจึงค่อยลับมีดจะคมเร็วไม่เปลืองแรง

ป้องกันและแก้ไขมีดเป็นสนิม

ป้องกัน : ใช้งานมีดเสร็จ ล้างและเช็ดให้สะอาด แล้วถูชโลมด้วย น้ำมันจะใช้งานครั้งต่อไปให้เอาผ้าแห้งเช็ดน้ำมันออกก่อนเสมอ แต่ถ้าไม่มีน้ำมันใดๆ ให้ขุดเอาหัวขมิ้นมาทามืด ก็สามารถป้องกันสนิมได้เป็นอย่าง ดีเช่นกัน

แก้ไข : ถ้ามีดท่านมีปัญหาสนิมเกาะให้เอามะนาวผ่าซีกหรือฝาน หัวหอมถูใบมีดนั้น พักเดียวคราบสนิมก็หมด

ตอนที่18 อุดรอยแตกของไม้ , วิธีเลือกซื้อมีดคมๆ , สูตรลับมีด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google

แนะนำติชม : matchonline2.com